7 OBSZARÓW SZCZĘŚCIA

7 elementów relacji międzyludzkich

Relacje międzyludzkie

Budowanie relacji jest jedną z podstawowych umiejętności społecznych, dzięki której człowiek potrafi dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Stanowi bowiem istotną część naszego życia: rodzinnego, osobistego, towarzyskiego, partnerskiego, a także zawodowego. Co zrobić, aby relacje te były bezproblemowe i satysfakcjonujące?

Co dają nam relacje z innymi? Dzięki nim możemy czerpać większą przyjemność z różnych sfer naszego życia. Odczuwamy większą satysfakcję ze związków z innymi ludźmi. Dlatego warto poświęcać czas i energię na tworzenie dojrzałych związków.

1. Warto słuchać

W przepisie na udane relacje międzyludzkie nie może zabraknąć składnika, którym jest komunikacja. Nie oznacza ona jednak tylko mówienia. Ważniejsze jest słuchanie. Rozmawiając z drugą osobą, starajmy się dać jej możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Starajmy się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym przez innych.

2. Jasny komunikat

Gdy wypowiadamy się na jakiś temat, starajmy się, by nasz komunikat był jasny i jednoznaczny. Błędy w komunikacji, jak nic innego powodują bowiem powstawanie nieporozumień i prowadzą do konfliktów. Warto więc inwestować w naukę umiejętności przejrzystej i skutecznej komunikacji.

3. Przede wszystkim szczerość

Często ze strachu, że ktoś nas nie zaakceptuje takimi jakimi jesteśmy zakładamy maski. Zaczynamy udawać, że jesteśmy inni niż w rzeczywistości do tego stopnia, że tracimy wiedzę na temat tego, kim naprawdę jesteśmy. Noszenie masek nie tylko jest nie fair wobec innych, ale jest także bardzo uciążliwe w codziennym życiu. Bądźmy sobą, miejmy odwagę mówić co myślimy i czujemy, wtedy mamy szansę na nawiązanie prawdziwej relacji z inną osobą.

4. Więcej empatii

Warto również postawić się w sytuacji drugiej osoby i spojrzeć na problem z jej punktu widzenia. Spróbować zrozumieć, że każdy z nas ma prawo do własnego zdania oraz innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Nie bądźmy egoistami skupionymi wyłącznie na sobie, nie zwracającymi uwagi na potrzeby partnera, przyjaciółki czy współpracownika. Dbanie i traktowanie swoich potrzeb jako ważnych nie jest egoizmem, a zdrowym poczuciem własnej wartości i troski o siebie. Oczywiście dopóty, dopóki nie stawiamy swoich potrzeb ponad potrzeby innych, a traktujemy je na równi z własnymi.

Empatia, to niezwykle ważne
Empatia, to niezwykle ważne

5. Nie oceniajmy

Nie oceniajmy osoby i nie używajmy słów, które mogą być raniące, atakujące lub godzące w jakiś sposób w poczucie wartości drugiej osoby. Unikniemy dzięki temu odwetu, konfliktu lub wycofania się z relacji. Oceny mogą być krzywdzące, natomiast szczere zainteresowanie drugą osobą otwiera ludzi na siebie i umożliwia tworzenie relacji.

6. Wspólna odpowiedzialność

Pamiętajmy, że aby udało się zbudować i utrzymać relację, w ten proces powinny być zaangażowane obie strony. Nie można zrzucić ciężaru odpowiedzialności na jedną ze stron, a samemu przyjąć bierną postawę.

7. Ważne są jednak granice

Aby dbać o dobro wspólne absolutnie niezbędna jest znajomość i poszanowanie granic własnych i drugiej osoby. Pamiętajmy, że każdy z nas ma inną osobowość, inne poglądy czy potrzeby. Świadomość granic własnych oraz innych osób daje szansę na wypracowanie zdrowych relacji dla obu stron. A zatem, szanujmy i nie przekraczajmy swoich granic.

Budowanie i trwanie w relacji z drugą osobą jest podstawową potrzebą ludzką. Ponadto stanowi istotną część naszego życia: rodzinnego, osobistego, towarzyskiego, partnerskiego, a także biznesowego. Warto więc dbać o nią i bezustannie ją rozwijać.
(5 Votes)

Dr Gaja

Matka natura, matka ziemia i żywicielka, która łączy to, co daje przyroda z badaniami i wiedzą ekspertów. Jej celem jest zbliżanie Was - czytelników - do natury i wskazywanie tych pomysłów na codzienne funkcjonowanie i dietę, które pozwolą Wam żyć w harmonii, szczęściu i zdrowiu. Dzięki naturalnym produktom i wartościowym, merytorycznym poradom, osiągnięcie tego stanu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek 🌱