7 OBSZARÓW SZCZĘŚCIA

błędy w relacjach międzyludzkich

Jakie błędy popełniamy w relacjach międzyludzkich?

Relacje międzyludzkie to niezwykle ważny element zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Tymczasem coraz częściej rządzą nami konflikty, a wokół rośnie przemoc i agresja. Więcej jest osób samotnych, związki rozpadają się po pierwszych kryzysach, a z roku na rok rośnie liczba rozwodów. Innymi słowy, błędy w relacjach międzyludzkich mnożą się z każdym kolejnym dniem. Jakie popełniamy najczęściej?

 

1. Błąd w relacjach międzyludzkich – nieumiejętność słuchania

Umiejętność słuchania jest niezwykle cenna nie tylko we wszelkich obszarach zawodowych, ale także w codziennym życiu. To sztuka koncentracji i skupienia na drugiej osobie. Choć angażujemy się w wiele rozmów z przyjaciółmi, współpracownikami i rodziną, bardzo często nie słuchamy ich tak, jak powinniśmy. To jeden z najpopularniejszych błędów w relacjach międzyludzkich, jakie popełniamy.

Zazwyczaj koncentrujemy się na swoich myślach, emocjach, spieramy się o racje i ich ważność. Często rozprasza nas telewizja, Internet, telefon lub inne zadania. Wydaje nam się, że słuchamy drugiej osoby, ale tak naprawdę nie poświęcamy jej pełnej uwagi. Efektem jest niezrozumienie i zarzewie konfliktu, który nierzadko przeradza się w coś naprawdę poważnego.

 

2. Błąd w relacjach międzyludzkich – niejasność komunikatów

Często komunikaty, które kierujemy do innych osób, są niejasne lub sprzeczne. Trudno wywnioskować, o co właściwie prosimy i dlaczego. W rezultacie irytujemy się, kiedy to, co zakomunikowaliśmy, nie jest zrobione czy zrozumiane.

To nieprawda, że nasz rozmówca domyśli się, czego potrzebujemy – odpowiedzialność za sukces aktu komunikacji leży bowiem po stronie nadawcy komunikatu, a nie odbiorcy. Nie liczmy też, że nasz partner czy przyjaciółka będą wiedzieli, czego chcemy. Nikt nie czyta w cudzych myślach, nie jest wszechwiedzący ani nieomylny.

relacje międzyludzkie błędy

 

3. Błąd w relacjach międzyludzkich – brak zrozumienia dla innych

Choć jesteśmy coraz bardziej wykształceni, nowocześni, czytamy i podróżujemy, to jednak nie ubywa w nas uprzedzeń i niechęci do konkretnych grup. Większość z nas ma swój idealny plan na siebie i innych, na politykę i religię. Brakuje nam zrozumienia dla innych, ich poglądów czy wyborów. Tymczasem w relacjach międzyludzkich niezwykle ważna jest właśnie otwartość i tolerancja. To ona buduje pozytywne relacje pomimo wszelkich różnic.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo do prywatnego zdania i nie musimy pochwalać czyjejś postawy, jeśli nie odpowiada naszym przekonaniom. Nie oznacza to jednak, że mamy prawo do osądzania innych – tymczasem ten błąd w relacjach międzyludzkich zdarza nam się coraz częściej. Jako społeczeństwo jesteśmy bowiem podzieleni jak nigdy wcześniej!

 

4. Błąd w relacjach międzyludzkich – ocenianie po pozorach

Często negatywnie oceniamy ludzi już na podstawie wyglądu, zachowania czy pierwszych kilku zdań. Wyrabiamy sobie opinię i tracimy szansę na zawarcie wartościowej relacji. Mamy też tendencję do nadawania etykiet i ulegania stereotypom. A może warto dać komuś szansę i chociaż spróbować go lepiej poznać?

Stereotypy i uprzedzenia to niezwykle silne hamulce procesu budowania relacji. Jak bowiem mamy zbliżyć się do drugiej osoby w sytuacji, w której już na początku znajomości nie czujemy się komfortowo? Warto odtrącić wszelkie „pierwsze wrażenia” i ocenić daną relację dopiero po chwili rozmowy. Wówczas zyskamy dużą szansę na znacznie bardziej racjonalną ocenę naszego interlokutora.

budowanie relacji międzyludzkich

 

5. Błąd w relacjach międzyludzkich – chęć dominacji

Często zdarza się, że ulegamy pokusie moralizowania i mówienia innym, co powinni robić. My wiemy lepiej, jesteśmy bardziej doświadczeni, znamy życie – radzimy więc wszędzie i wszystkim.

Jednocześnie nie traktujemy pouczania innych w kategorii błędu w relacjach międzyludzkich, a w zamian tłumaczymy jako wyraz troski o drugą osobę. Tak naprawdę jednak często wyrażamy w ten sposób brak zaufania do inteligencji partnera i jego umiejętności radzenia sobie z problemami. Takie komunikaty budzą niepokój i poczucie winy, a także uniemożliwiają ludziom szczere wyrażanie siebie. Tym bardziej że często nie rozumiemy kontekstu lub całości sytuacji, która może okazać się bardzo złożona.

Co więcej, istnieje ogromna różnica między posiadaniem własnego zdania a udowadnianiem komuś swojej racji i przekonywaniem go do własnych poglądów. Wyciągamy coraz to nowe argumenty, starając się udowodnić drugiej osobie, że to ona się myli. A to poważny błąd. W rezultacie nie możemy dojść do żadnego porozumienia, bo z minuty na minutę rośnie przekonanie, że to druga strona jest w błędzie. Trudno w takiej atmosferze budować wartościową relację.

 

6. Błąd w relacjach międzyludzkich – nieumiejętność zadawania pytań

Jak mówi powiedzenie, „Kto pyta, nie błądzi”. Tymczasem często boimy się lub krępujemy, po prostu, zapytać. Zadawanie pytań nie jest oznaką słabości. Wręcz przeciwnie, to wyraz dojrzałości, troski o dobro firmy czy bliskiej osoby. Przejrzyste i jednoznaczne komunikowanie swoich potrzeb i myśli jest fundamentem każdej relacji.

Często też, zamiast zapytać, domyślamy się pewnych rzeczy. W rezultacie mnożą się błędy w relacjach, narastają konflikty oraz nieporozumienia. Warto zatem pamiętać, że związek między komunikacją a relacjami międzyludzkimi jest niezwykle silny. To właśnie umiejętność porozumiewania się, rozumienia i współodczuwania z innymi ludźmi decyduje o tym, czy uda nam się nawiązać wartościową znajomość. I, co najważniejsze, czy uda nam się podtrzymać przez na długi czas.

(0 Votes)

Dr Gaja

Matka natura, matka ziemia i żywicielka, która łączy to, co daje przyroda z badaniami i wiedzą ekspertów. Jej celem jest zbliżanie Was - czytelników - do natury i wskazywanie tych pomysłów na codzienne funkcjonowanie i dietę, które pozwolą Wam żyć w harmonii, szczęściu i zdrowiu. Dzięki naturalnym produktom i wartościowym, merytorycznym poradom, osiągnięcie tego stanu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek 🌱