7 OBSZARÓW SZCZĘŚCIA

Nasza osobowość a oczekiwania pracodawcy

Nasza osobowość a oczekiwania pracodawcy

Coraz częściej dla pracodawców ważne jest nie tylko to, jakiego rodzaju doświadczeniem zawodowym możemy się pochwalić, jak wszechstronne wykształcenie odebraliśmy czy iloma językami się posługujemy, ale przede wszystkim, jaką posiadamy osobowość.

Oprócz kompetencji twardych, których potwierdzeniem są dyplomy, certyfikaty czy konkretne osiągnięcia zawodowe, niezwykle istotne stają się tzw. kompetencje miękkie związane są z typem osobowości, jaki reprezentujemy.

Te drugie są zdecydowanie trudniej mierzalne i związane raczej z indywidualnymi umiejętnościami np. organizacją pracy, kreatywnością, motywacją oraz umiejętnościami interpersonalnymi.

O ile wykształcenie możemy uzupełnić, a wiedzę poszerzyć, to osobowość jest tworem dość stabilnym, kształtowanym podczas całego procesu dorastania. Bardzo trudno jest zatem wyzbyć się pewnych nawyków czy wzorców zachowań. Nie jest to jednak niemożliwe. Na które elementy naszej osobowości warto zatem zwrócić szczególną uwagę podczas starań o pracę?

Samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie

Niezwykle ważne dla pracodawcy jest, by pracownik jak najszybciej przystąpił do samodzielnego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Oczywiście zawsze wolno i nawet trzeba pytać, jeśli czegoś nie wiemy. W końcu w ten sposób się uczymy. Nie starajmy się jednak nadmiernie angażować w naszą pracę czasu innych, gdy nie jest to konieczne. Czasem warto poświęcić danemu zadaniu dłuższą chwilę, poszukać i poczytać, aby samodzielnie uporać się z problemem.

Ta sama zasada dotyczy podejmowania decyzji. Warto pokazać, że jesteśmy osobą zdecydowaną i bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy. Niezwykle ceni się pracowników uczciwych i odpowiedzialnych, którzy ze swoich obowiązków wywiązują się nie tylko w sposób profesjonalny, ale dodatkowo podchodzą do nich z pasją i zaangażowaniem.

Osoby zaangażowane wpływają korzystnie na pozostałych współpracowników i są dla nich wzorem do naśladowania. Pracownicy zorientowani na cel, to dla firmy cenny skarb, ponieważ posiadają wysoka motywację wewnętrzną.

Grunt to pasja i zaangażowanie

Inicjatywa i kreatywność

Pracodawca zatrudniając pracownika do swojego zespołu, oczekuje efektów. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków to jedno, ale umiejętność wychodzenia z inicjatywą, proponowanie rozwiązań, które przełożą się na realne korzyści dla firmy stanowi nieocenioną wartość dla każdego pracodawcy.

Pracownik wykazujący się inicjatywą potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy, szuka nowych możliwości i stale dba o swój rozwój zawodowy. Twórcze rozwiązywanie problemów i wymyślanie nowych rozwiązań pozwala uzyskać znaczną przewagę nad konkurencją. Na rynku mają szanse bowiem jedynie firmy, które działają i tworzą w innowacyjny, nieszablonowy sposób.

Komunikatywność

Niezwykle pożądane są tak zwane wysokie zdolności interpersonalne, czyli łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Cechy te istotne są w każdej branży i na każdym stanowisku. Oznaczają, że potrafimy w sposób zrozumiały komunikować się z innymi, jasno wyrażać swoje myśli oraz słuchać ze zrozumieniem.

Umiejętność komunikowania się jest szczególnie ważna w kontekście pracy w grupie. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby pracownik rozumiał, jakie zadanie zostało mu zlecone, ale by potrafił współpracować z innymi członkami zespołu przy jego realizacji. Nastawienie na współpracę z klientami, członkami zespołu, gotowość do kompromisów czy swobodne przekonywanie do swoich racji, to cecha bardzo ważna dla każdego pracodawcy.

Odporność na stres i elastyczność

W każdej firmie zdarzają się momenty kryzysowe, nawał obowiązków czy goniące nas terminy. Czy w takich sytuacjach potrafimy zachować zimną krew i nie stracić głowy?

W dzisiejszych czasach niezbędna jest również elastyczność. Pozwala ona nie tylko dostosować się do dynamicznego środowiska pracy, ale przede wszystkim funkcjonować w zmiennych warunkach oraz pod presją czasu. Elastyczny pracownik bez problemu dostosuje swój sposób pracy do ilości oraz stopnia skomplikowania powierzonych mu obowiązków. Elastyczność to także stopień otwartości na nowe wyzwania i niecodzienne sytuacje.

To oczywiście tylko niektóre z kompetencji cenionych przez pracodawców. Pamiętajmy, że można je stale rozwijać i doskonalić. Wykształcenie w sobie nowych, bardziej efektywnych sposobów działania może być dużym wyzwaniem, ale z pewnością warto to wyzwanie podjąć.

(0 Votes)

Dr Gaja

Matka natura, matka ziemia i żywicielka, która łączy to, co daje przyroda z badaniami i wiedzą ekspertów. Jej celem jest zbliżanie Was - czytelników - do natury i wskazywanie tych pomysłów na codzienne funkcjonowanie i dietę, które pozwolą Wam żyć w harmonii, szczęściu i zdrowiu. Dzięki naturalnym produktom i wartościowym, merytorycznym poradom, osiągnięcie tego stanu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek 🌱