7 OBSZARÓW SZCZĘŚCIA

sposoby na rozwinięcie kreatywności

3 sposoby na rozwinięcie kreatywności

Kreatywność – niezwykle ważna i pożądana cecha w pracy i w życiu. Sposoby na rozwinięcie kreatywności: techniki wspomagające myślenie dywergencyjne, stymulujące ciekawość poznawczą oraz metody rozwijania kreatywności w grupie.

jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem? 8 sposobów

Stres towarzyszy nam niemal codziennie. To naturalna reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, najczęściej o charakterze negatywnym. Stres może działać mobilizująco, jednak przedłużający się bądź wyjątkowo silny może mieć fatalne skutki dla naszego organizmu. Jak zatem sobie z nim poradzić?

Nauka języków obcych

Znajomość języków obcych – warunek konieczny dzisiejszego zmieniającego się świata. Naturalne predyspozycje do poznawania języków przez dzieci. Zalety i korzyści płynące z rozwijania umiejętności językowych.